Afgivelse til Statsrevisorerne

 

Formål

Vi afgiver vores beretning til Statsrevisorerne til ét af deres månedlige møder. Vi oplyser jer om, hvilken dato mødet ligger, og om Statsrevisorerne eventuelt forventer at holde et pressemøde. Statsrevisorerne afgiver beretningen med en bemærkning, hvorefter Statsrevísorerne og Rigsrevisionen offentliggør beretningen. Statsrevisorernes bemærkninger tager udgangspunkt i en skala, som er nærmere beskrevet her. Sammen med beretningen offentliggøres ”Kort fortalt”, som kort beskriver undersøgelsens formål og resultater.

Statsrevisorerne sender efter mødet beretningen til ministeren. Det fremgår af følgebrevet, hvornår ministeren skal redegøre for de foranstaltninger, som beretningen har givet ministeren anledning til. Sammen med beretningen og følgebrevet sender Statsrevisorerne en vejledning i, hvordan ministerredegørelsen udformes. 

Produkter

Vi afleverer vores endelige beretning og "Kort fortalt" til Statsrevisorerne. 

Hvad kan I forvente af os?

Vi sender beretningen til jer ca. kl. 10.00 2 dage før Statsrevisorernes møde. 

Hvad er vores forventninger til jer?

Statsrevisorerne og Rigsrevisionen offentliggør beretningen umiddelbart efter Statsrevisorernes møde ca. kl. 13.00. Herefter kan I offentliggøre den.

For yderligere information, kontakt Mette Lomborg Tolnov (tlf. 33 92 85 93).

Senest opdateret den 31. marts 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00