Rigsrevisionens syn på ministeransvar og ansvarsplacering i forhold til udøvelse af den statslige revision

Rigsrevisionen har udarbejdet et notat, der redegør for Rigsrevisionens syn på ministeransvar og ansvarsplacering i forhold til udøvelsen af den statslige revision, som Rigsrevisionen lægger til grund i alle revisionssager. I notatet gennemgås det juridiske grundlag for de 5 principper, der beskriver, hvordan Rigsrevisionen betragter ministeransvar og ansvarsplacering.

  1. Rigsrevisionen reviderer ministerens dispositioner.
  2. Ministeren er ansvarlig for dispositionerne i ministeriet, hvor der er instruktionsbeføjelse.
  3. Ministeren er i forhold til Folketinget ansvarlig for at disponere lovligt og herunder disponere over bevillinger i overensstemmelse med det formål, bevillingen er givet til.
  4. Ministerens ansvar ændres ikke ved, at en forligskreds har blåstemplet en disposition.
  5. Ministerens ansvar ændres ikke ved, at den samlede regering har været indforstået med dispositionen.

Principperne er i overensstemmelse med den beretning, som Udvalget for Forretningsordenen afgav den 4. februar 2015 om Statsrevisorernes og Rigsrevisionens arbejde med regeringens lovforberedelse.

For yderligere information, kontakt Niels Gyldenvang Steffensen (tlf. 33 92 83 46).

Senest opdateret den 23. oktober 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00