Beretning om lempelsen af revisionspligten

Beretningen handler om en lovændring i 2012, som betød, at små holdingvirksomheder fik mulighed for at fravælge revision af deres årsregnskab. Samtidig blev der indført et billigere alternativ til revision af årsregnskaber kaldet udvidet gennemgang. Disse ændringer udgjorde tilsammen lempelsen af revisionspligten i 2012. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Erhvervsministeriet og Skatteministeriet har gennemført en tilfredsstillende indsats for at modvirke utilsigtede konsekvenser af lempelsen af revisionspligten i 2012. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Hvilke oplysninger gav Erhvervsministeriet til Folketinget i forbindelse med fremsættelsen af lovforslaget om lempelsen af revisionspligten i 2012?
  • Har Erhvervsministeriet i forlængelse af lempelsen i 2012 gennemført en tilfredsstillende indsats for at modvirke fejl og svindel i årsregnskaber fra de berørte virksomheder?
  • Har Skatteministeriet i forlængelse af lempelsen i 2012 gennemført en tilfredsstillende indsats for at sikre, at virksomheder, der er berørt af lempelsen, betaler det, de skal, i skat? 

Rigsrevisionen vurderer, at Erhvervsministeriet og Skatteministeriet ikke har gennemført en tilfredsstillende indsats for at modvirke utilsigtede konsekvenser af lempelsen af revisionspligten i 2012. 

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i juni 2018 på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne.

Senest opdateret den 7. juni 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00