Beretning om folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver

Rigsrevisionens notat af 5. september 2019

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 11/2018 om folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver.

Notatet er baseret på en redegørelse fra børne- og undervisningsministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vurderer, at initiativer omhandlende ministeriets tilsyn, kvaliteten af ministeriets data og regler for prøvefritagelse er tilfredsstillende, og derfor kan disse punkter afsluttes.

Børne- og undervisningsministeren har desuden igangsat et omfattende analysearbejde, der skal sikre viden om de elever, der ikke aflægger folkeskolens 9.-klasseprøver. Analysearbejdet forventes afsluttet inden udgangen af 2019. Rigsrevisionen vil følge resultatet af analysearbejdet, herunder de initiativer, som konklusionerne måtte medføre.

Senest opdateret den 10. september 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00