Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om satspuljen

Rigsrevisionens notat af 3. februar 2017

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 17/2014 om satspuljen. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Finansministeriets arbejde med at etablere et mere automatiseret system til administrationen af satspuljen
  • Finansministeriets arbejde med at sikre fyldestgørende arbejdsgangsbeskrivelser vedrørende satsreguleringsprocenten og kvalitetssikringen af beregningerne
  • Finansministeriets initiativer for at sikre et enkelt samlet og gennemsigtigt overblik over, hvilke ordninger satspuljen finansierer
  • Finansministeriets arbejde med at udmønte aftalen mellem regeringen og partierne i satspuljeforligskredsen om ændringer i regelsættet for satspuljen, herunder dokumentation for ændringer i ind-budgettering af satspuljeordninger på finansloven og ændringer i reglerne for opfølgning på forbruget af satspuljeordninger
  • Finansministeriets, Sundheds- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Børne- og Socialministeriets initiativer for at evaluere, om satspuljen samlet set indfrier formålet om at forbedre vilkårene for overførselsindkomstmodtagere og svage grupper. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Senest opdateret den 14. februar 2017

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00