Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om ministeriernes aktstykker om investeringsprojekter til Folketingets Finansudvalg

Rigsrevisionens notat af 13. februar 2018

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 14/2014 om ministeriernes aktstykker om investeringsprojekter til Folketingets Finansudvalg. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • Finansministeriets arbejde med at opdatere budgetvejledningen, hvor ministeriet vil præcisere retningslinjerne for udarbejdelse af aktstykker, bl.a. på baggrund af de mangler og den uensartethed i oplysningerne, som Rigsrevisionen har fremhævet i beretningen
  • Forsvarsministeriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og Finansministeriets arbejde med at sikre, at aktstykkerne om investeringsprojekter indeholder de oplysninger, som budgetvejledningen stiller krav om. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Senest opdateret den 20. februar 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00