Beretning om indsatsen for 95 %-målsætningen på ungdomsuddannelserne

Rigsrevisionens notat af 21. juni 2019

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/2011 om indsatsen for 95 %-målsætningen på ungdomsuddannelserne. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • Undervisningsministeriets anvendelse af mål og indikatorer i den første statusredegørelse til Folketinget om 95 %-målsætningen
  • Undervisningsministeriets arbejde med at udbygge datavarehuset med indikatorer til reformopfølgning og omlægge statistikken på EUD-området fra databanken til datavarehuset som planlagt.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Senest opdateret den 6. august 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00