Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretninger til Statsrevisorerne

Beretning om folkeskolereformen

Beretningen handler om folkeskolereformen.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Undervisningsministeriet i tilstrækkelig grad har understøttet implementering af og opfølgning på folkeskolereformen, så det faglige niveau i folkeskolen forbedres. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen:

  • Har Undervisningsministeriet sikret tilfredsstillende forudsætninger for implementeringen af folkeskolereformen?
  • Har Undervisningsministeriet på tilfredsstillende måde fulgt op på, at folkeskolereformens 3 indsatsområder er realiseret, så de understøtter indfrielsen af reformens mål?

Folkeskolereformen har 3 indsatsområder:

  1. En længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring.
  2. Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere.
  3. Få klare mål og regelforenklinger.

Rigsrevisionen vurderer, at Undervisningsministeriets indsats for at sikre forudsætningerne for lokal implementering af reformen generelt set har været tilfredsstillende, men Rigsrevisionen finder, at Undervisningsministeriet ikke har fulgt tilfredsstillende op på realiseringen af indsatsområderne og reformens mål.  

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i august 2017.

 
Beretning om beskyttelse mod ransomwareangreb

Beretningen handler om 4 samfundsvigtige, statslige institutioners beskyttelse mod ransomwareangreb. Undersøgelsen omfatter Sundhedsdatastyrelsen, Udenrigsministeriet, Banedanmark og Beredskabsstyrelsen. De 4 institutioner er udvalgt, fordi de varetager samfundsvigtige opgaver inden for sundhed, udenrigsforhold, transport og beredskab, og manglende adgang til data derfor kan være kritisk.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om de 4 institutioner har en tilfredsstillende beskyttelse mod ransomwareangreb, som kommer ind via e-mails.

Rigsrevisionen vurderer, at de 4 institutioner ikke har en tilfredsstillende beskyttelse mod ransomwareangreb. Undersøgelsen viser, at alle institutionerne mangler at opfylde flere almindelige tiltag, som beskytter mod ransomware. Det betyder, at der for alle institutionerne er en øget risiko for, at ransomware via e-mails kan kryptere institutionernes data, så de ikke kan varetage deres opgaver i en kortere eller længere periode.

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen, der bygger på it-revisioner, som Rigsrevisionen har udført i perioden april-september 2017. Undersøgelsen tegner et øjebliksbillede af institutionernes beskyttelse mod ransomwareangreb.


Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06. 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 21. februar 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00