Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Kontorchef med overblik og udsyn søges

Vil du medvirke til en mere effektiv statslig forvaltning?

Vi søger en kontorchef til vores årsrevision. 

Årsrevision

I årsrevisionen efterprøver vi, om statens regnskaber er rigtige, om bevillingerne er overholdt, og om pengene anvendes i overensstemmelse med love og regler. Vi undersøger også, om forvaltningen af midlerne og driften af statens virksomheder er så økonomisk hensigtsmæssig som muligt. 

I Rigsrevisionen værner vi om vores troværdighed. Vi har derfor brug for dig, der på et højt fagligt og selvstændigt niveau kan lede kontorets medarbejdere samt sikre planlægning og gennemførelse af kontorets revisioner. 

Hvem er vi?

Den ledige kontorchefstilling er i 5. kontor, som både reviderer statslige regnskaber og regnskaber for selvstændige offentlige virksomheder som fx Finansiel Stabilitet, Nordsøfonden og Rejsegarantifonden. På det statslige område reviderer kontoret Erhvervsministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet. Det omfatter også revisionen af EU's fonde (Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbrug og Det Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet under Miljø- og Fødevareministeriet samt Den Europæiske Fond for Regional Udvikling og Den Europæiske Socialfond under Erhvervsministeriet) samt afgivelse af EU-erklæringer for alle ministerier og den årlige erklæring om Danmarks EU-indtægter og -udgifter. 

Kontoret har 21 medarbejdere med forskellige uddannelses- og erhvervsmæssige baggrunde. 

Hvis du ønsker flere oplysninger eller har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Annie Nørskov på tlf. 33 92 86 85. 

Hvem er du?

Du har en akademisk uddannelse og solid erfaring med offentlig revision, regnskab eller økonomiforvaltning. Det er derfor en fordel, hvis du har kendskab til revision efter de statslige regnskabs- og bevillingsregler, årsregnskabsloven og EU-erklæringer. Vi forventer, at du er udadvendt, har gennemslagskraft og gode samarbejds- og kommunikationsevner i relation til kontorets medarbejdere og til interne og eksterne samarbejdspartnere. 

Din rolle

Som kontorchef bliver du ansvarlig for at lede dit kontor, så medarbejderne føler ansvar og ejerskab, og ansvarlig for, at revisionerne leveres til tiden i en høj kvalitet. I den forbindelse forventer vi, at du har en inddragende ledelsesstil og er i tæt dialog med medarbejderne om gennemførelsen af kontorets opgaver, og at medarbejderne løbende og systematisk får tilbagemeldinger på de enkelte revisioner og projekter. Endvidere forventer vi, at du indgår aktivt i Rigsrevisionens chefgruppe og bidrager til Rigsrevisionens faglige og organisatoriske udvikling. 

Løn- og ansættelsesvilkår

Du vil blive ansat i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten i løngruppe 1. Den faste månedsløn forventes at være ca. 53.000 kr. inkl. et generelt tillæg. Hertil kommer efter forhandling et personligt tillæg og pension. Ansættelsesområdet er Rigsrevisionen, og du skal ved ansættelse fremvise en straffeattest. Der vil indgå test som en del af ansættelsesforløbet. 

Hvis du har generelle spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte HR-chef Lisbeth Herlev på tlf. 33 92 85 65. 

Du kan læse mere om Rigsrevisionen på www.rigsrevisionen.dk

Ansøgning

Du skal sende din ansøgning med CV, eksamensbevis og relevante bilag på e-mail til job@rigsrevisionen.dk, så vi har den senest den 28. marts 2017.

Inden 4 arbejdsdage sender vi en bekræftelse på, at vi har modtaget din ansøgning. Ellers bedes du kontakte os på tlf. 33 92 85 18.

Rigsrevisionen opfordrer alle uanset alder, køn, religion og etnisk baggrund til at søge.

Processen

Vi afholder 1. samtalerunde i uge 14.

Herefter udvælger vi et antal ansøgere, som bliver testet og har en samtale med en ekstern konsulent. Testen gennemføres elektronisk, og samtalen afholdes i uge 16.

Vi afholder 2. samtalerunde i uge 17 sammen med den eksterne konsulent. Efterfølgende træffer vi beslutning om ansættelsen. Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt.

_________________

Rigsrevisionen er en uafhængig institution under Folketinget. Vi reviderer regnskaber for statslige og statsfinansierede virksomheder og gennemgår regnskaber for virksomheder, hvortil staten yder tilskud o.l. Vi udfører årsrevision og større undersøgelser. Resultaterne af revisionen offentliggøres i form af notater og beretninger til Folketingets statsrevisorer. Organisatorisk består Rigsrevisionen af 18 kontorer fordelt på 4 afdelinger med i alt ca. 280 ansatte.

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 15. marts 2017

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00