Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Mål og værdier i personalepolitikken

Rigsrevisionen er Folketingets uafhængige revision og er en del af den parlamentariske kontrol. Rigsrevisio­nens mission er, at Rigsrevisionen reviderer på vegne af Folketinget og styrker en ansvarlig forvaltning til gavn for borgerne. Rigsrevisionens personalepolitik understøtter missionen og de tilknyttede strategiske mål, som vi sikrer ved at leve­re re­­v­i­sion af høj, ensartet kvalitet, som skaber værdi for virksomhederne.

En forudsætning for en effektiv produktion er motiverede, engage­­re­­­­de og kompetente medarbejdere og ledere, samt et velfungerende og samarbejdsorienteret arbejdsmiljø, hvor der er fokus på fælles mål og løsning af kerneopgaven. Derfor har Rigsrevisionen fokus på at udvikle ledere, medarbejdere og arbejdsprocesser og at skabe et arbejdsmiljø, som er kendetegnet ved høj arbejdsglæ­de og trivsel. Arbejdet skal give mening, og det skal være tydeligt for den enkelte, hvordan vedkommende bidrager til Rigsrevisionens samlede mål.

Personalepolitikken er struktureret i følgende 10 temaer:

 1. Kultur og samarbejde
 2. Information og kommunikation
 3. Ledelse
 4. Rekruttering
 5. Kompetenceudvikling
 6. Løn
 7. Balance mellem arbejdsliv og privatliv
 8. Arbejdsmiljø og trivsel
 9. Sundhed og sygdom
 10. Sanktioner og afsked

For hvert tema formidles Rigsrevisionens principelle tilgang og holdning til det på­gældende tema. Dette understøttes af udvalgte fokusområder, som er hand­lings­ori­enterede, og som beskriver, hvilket fokus vi har i forhold til temaet i det daglige.

I personalepolitikken anvendes følgende betegnelser:

 • ledere, som er alle chefer, der har personaleansvar for medarbejdere eller ledere
 • direktionen, som er afdelingschefer og rigsrevisor
 • medarbejdere, som er ansatte uden personaleansvar.

For yderligere information, kontakt Lisbeth Herlev (tlf. 33 92 85 65) eller Helle Jonassen (tlf. 33 92 85 20).

Senest opdateret den 30. juli 2017

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00