Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Standarderne for offentlig revision (SOR)

 

 

Her findes standarderne for offentlig revision (SOR).

Standarder, der anvendes af Rigsrevisionen 

Standarder, der anvendes af Rigsrevisionen og godkendte revisorer

Standarderne træder i kraft den 1. januar 2017.

Relateret materiale

I tilknytning til SOR 2 har Rigsrevisionen fastlagt et etisk kodeks – God adfærd i Rigsrevisionen

I tilknytning til SOR 5 offentliggøres paradigmer for erklæringer om offentlige regnskaber. Der er i oktober 2016 nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra FSR - danske revisorer og Rigsrevisionen med henblik på at udforme de paradigmer, der vil være gældende fra regnskabsåret 2017. 

God offentlig revisionsskik

Rigsrevisionen har i 2013 udgivet en publikation om god offentlig revisionsskik. Publikationen bortfalder pr. 1. januar 2017 i forbindelse med, at SOR træder i kraft.

Rigsrevisionen og FSR - danske revisorer har i 2015 desuden udgivet en vejledning om revisionen af tilskud i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. Vejledningen er henvendt til ministerier, der administrerer tilskudsordninger, og kan desuden være relevant for de revisorer, der udfører opgaverne. Vejledningen er endnu ikke opdateret med de justeringer, der følger af SOR.

 
For yderligere information, kontakt Kristoffer Blegvad (tlf. 33 92 85 04).

 

Senest opdateret den 5. februar 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00