Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Intern revision og medrevisor

Rigsrevisionen reviderer en række virksomheder i samarbejde med interne revisioner og har for nogle virksomheder uden for statsregnskabet en medrevisor.

Intern revision

Rigsrevisionen kan aftale med de enkelte ressortministre, at interne revisorer udfører revisionen af bestemte virksomheder i samarbejde med Rigsrevisionen. Rigsrevisionen har ansvaret for revisionen, men baserer revisionen af virksomheden på den interne revisors arbejde. Den interne revision kan udføres af en enhed i institutionen eller af en statsautoristeret revisor. En aftale om intern revision mellem Rigsrevisionen og en minister bygger på rigsrevisorlovens § 9. 

For yderligere information, kontakt Katrine Ellitsgaard (tlf. 33 92 86 14).

Medrevisor

Revisionen af virksomhederne uden for statsregnskabet kan gennemføres i samarbejde med en medrevisor. Rigsrevisionen har sammen med medrevisor et fælles ansvar for revisionen, og begge parter har derfor et ansvar for at koordinere revisionen, så dobbeltarbejde så vidt muligt undgås, og så alle væsentlige områder og emner har fået foretaget en tilstrækkelig revision. Ved afslutningen af revisionen underskriver Rigsrevisionen og medrevisor sædvanligvis en fælles påtegning og udarbejder sammen en revisionsprotokol. 

For yderligere information, kontakt Jette Lauritzen (tlf. 33 92 85 85).

Senest opdateret den 15. februar 2017

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00